Jdi na obsah Jdi na menu

Soutěžní řád OLLH

ROZPIS SOUTĚŽE

  Oblastní ligy ledního hokeje (dále OLLH) pořádanou OSLH Ústí nad Orlicí

Vychází z přednesených a dohodnutých záležitostí na předsezónním aktivu LH 22.8.2023 v Ústí nad Orlicí pro zajištění soutěže OLLH 2023/24.

Soutěž řídí Radko Jasanský, předseda STK OSLH v Ústí nad Orlicí, tel. 605571896

Za Disciplinární komisi OSLH ÚO Ladislav Čapek, tel.604609785

Rozhodčí obsazuje Jiří Veselý 603832534

 

1. Přihlášky družstev do pátku 25.9.2023 na email stkoslhuo@seznam.cz

 

2. Startovné a jistina: 3000,- + vyrovnaná jistina na 5000,- Kč za každé mužstvo (ZH Pardubice 5000,-, Sp.Choceň dorovná 2300,-), splatné do 30.9.2022 na účet Sportovního sdružení – oddíl ledního hokeje. Č.ú. -   2231611 / 0100, variabilní symbol 20

 

3. Systém soutěže a utkání:

Soutěže se účastní 8 mužstev, dvoukolově každý s každým. Domácí mužstvo dle rozlosování zajišťuje led a pomocné funkce zapisovatel, časoměřič (lze objednat u provozovatele ZS). Doporučuje se zajistiti obsluhu trestné lavice. Výdaje na utkání, včetně výplaty rozhodčích je v režii domácích.

V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se IHNED jedou nájezdy 5+5. Začínají hosté, jedou různí hráči. V případě nerozhodného výsledku se pořadí střelců mění, začínají domácí. Nájezdy pak může jet kterýkoliv hráč (i víckrát za sebou). Jede se 1+1 do rozhodnutí.

Bodování do tabulky: výhra v základní hrací době (3x20 min čistého času) – 3 body, výhra na nájezdy – 2 body, prohra na nájezdy – 1 bod

Po odehrání základní části se uskuteční play-off . Začíná se vždy na hřišti hůře umístěného mužstva po základní části. První kola 8-1, 7-2, 6-3, 5-4 na dva zápasy na body (první zápas může skončit nerozhodně). V případě rovnosti bodů z obou zápasů se druhé utkání prodlužuje o 10 min. (hraje se 5 na 5) - "náhlá smrt". V případě nerozhodně i po prodloužení se jedou nájezdy jako v základní části soutěže.

Semifinále se také hraje na 2 zápasy, stejným stylem.           Rovněž zápas o 3.místo se hraje stejným stylem.

Finále se hraje na 2 vítězné zápasy. Každý zápas do rozhodnutí (10 min prodloužení + nájezdy).

V případě rozhodujících nájezdů se v semifinále, utkání o 3.místo a ve finále doporučuje na nájezdy zajistit úpravu pruhu hrací plochy. Toto je v kompetenci domácího mužstva.

Termíny utkání jsou dané prostřednictvím průběžně doplňované Termínové listiny. Hracími dny (pokud nedojde k prokazatelné domluvě obou týmů emailem) jsou pátek (začátek nejdříve 18,30, nejpozději 21,00), sobota (začátek nejdříve 10,00, nejpozději 21,00), neděle (začátek nejdříve 10,00, nejpozději 20,00).

Začátek utkání je stanoven rozpisem zápasů (termínovkou). Rozbruslení je na různých stadionech individuální, minimálně 15 min před zápasem. O případných odchylkách domácí vyrozumí hostující mužstvo.

Odvolat utkání při nenadálých skutečnostech může mužstvo nejpozději 5 dní (120 hod prokazatelně – email) před původním termínem zápasu. V ostatních případech se vystavuje nebezpečí kontumace a disciplinárnímu postihu.

Při zrušení zápasu je povinnost obou mužstev se do 48 hodin dohodnout na termínu náhradního zápasu.

Čekací doba pro zahájení utkání je 20 min. V případě oprávněných překážek je možno posunout se souhlasem STK (a vzhledem k obsazení ZS) tuto dobu posunout až o 1 hodinu. Rozhodnutí o regulérnosti hrací plochy náleží rozhodčím. Rozhodnutí o regulérnosti zápasu a výsledku pak náleží STK a DCK.

Všechna utkání základní části je nutno odehrát nejpozději do 28.ledna 2024. Pokud se tak nestane, rozhodne STK o kontumaci ve prospěch týmu, který se neprovinil.

Všechny domluvy mezi soupeři je nutné po vzájemném schválení zaslat na email STK

 

4. Začátek a ukončení soutěže – víkend 5.- 7. října 2023 / víkend 15.-17. března 2024

 

5. Oprávnění startu hráčů -

Hraje se na Soupisky. Maximální počet hráčů a brankářů na soupisce je celkem 30. Pokud je potřeba dopsat dalšího hráče na soupisku a ta je plná, musí se některý hráč vyškrtnout. Vyškrtnutý hráč se již zpět dopsat NESMÍ.

Soupisky zaslat NEJPOZDĚJI do pondělí 3.října 2023

V případě dopisování hráčů na soupisku platí, že požadavek je nutno zaslat na email STK + info na mobil 605571896 Radko Jasanský a to 30 hodin před zamýšleným nastoupením hráče k zápasu. V případě kratší doby uplatnění požadavku se mužstvo vystavuje nebezpečí, že hráč na dané utkání už nebude dopsán a tak moci nastoupit.

Na soupisky se může dopisovat do posledního kola (včetně) základní části. Aby hráč mohl nastupovat i v play-off, musí mít ovšem odehráno fyzicky minimalně dvě utkání v základní části.

Je povolen přestup hráčů v rámci soutěže. Přestupy jsou povoleny do 31.12. 2023 (schválený email do 24,00 hod). Do jednoho mužstva mohou přestoupit pouze dva hráči. Administrativně se přestup udělá tak, že mužstvo požádá o přepis na jeho soupisku, požadavek zašle mužstvu původnímu a to potvrdí souhlas emailem na STK. Pak bude hráč připsán novému týmu.

Hráči, který nastoupí, musí být v den utkání minimálně 17 let.

Start dívek a žen NENÍ povolen

Každý hráč hraje na platný průkaz totožnosti s fotografií (OP, pas, studijní průkaz, řidičský průkaz). Tento má povinnost mít na zápase a je povinen (dle dohody mužstev) ho na požádání předložit rozhodčímu utkání k případné konfrontaci.

K utkání může nastoupit pouze hráč, který není na soupisce A mužstva některého týmu hrající KLM . V případě, že hráč nastoupí za A mužstvo v KLM (vypomáhá), může za Áčko odehrát 8 utkání. Po 9. odehraném zápase za A mužstvo už v naší soutěži nesmí nastoupit a musí se ze soupisky vyškrtnout.

Hráč který nastoupí ve vyšší, než krajské lize, nastupovat v soutěži OLLH nesmí.

Hráč, který v den utkání NEDOVRŠÍ věku 21 let, bude v Zápise o utkání označen písmenem S. Tito hráči mohou nastoupit za A mužstvo bez vyškrtnutí ze soupisky ve 12 zápasech.

Junior hrající ještě jinou soutěž, musí být na soupisce označen písmenem J a v zápase může těchto hráčů nastoupit maximálně 5 do pole a 1 brankář.

Kluby, které hrají jako B mužstva (Choceň, Litomyšl, Polička) předloží STK OSLH nejpozději do 3.10.2023 soupisku „A“ družstva (možno e-mailem). Na soupisce „A“ družstva musí být uvedeno nejméně 16 hráčů, včetně nejméně jednoho brankáře. Soupiska musí obsahovat strojem uvedené tyto údaje: 1/ přesný název klubu, 2/ jména a příjmení hráčů a čísla jejich registračních průkazů.

Pokud za některé jiné mužstvo nastupuje hráč hrající KLM v jiném oddíle, i toto mužstvo předloží potvrzenou soupisku týmu (jako by A mužstva), kde hráč hraje. Tento hráč NESMÍ být na soupisce mužstva KLM dle SŘ ČSLH.

 

Každý hráč v této soutěži hraje na své zdravotní riziko!!!!! A svým vlastním podpisem na „Soupisce“ potvrzuje, že absolvoval lékařskou prohlídku s rozhodnutím „Schopen“. Soutěž není pod pojištěním ČSLH.

Počet hráčů na utkání je před zahájením zápasu minimálně 9+1 brankář

 

6. Některá pravidla a odchylky -

Hraje se podle pravidel hokeje ČSLH, včetně nových změn. Disciplinární řízení se hodnotí dle Disciplinárního řádu. Pokud není uvedeno jinak, je používán Soutěžní řád ČSLH.

Zásah do masky brankáře se posuzuje podle platných pravidel ČSLH  (ruší se vyjímka pro naší soutěž, že se přerušilo při každém zásahu do masky).

V případě konfrontace se tato může provést do začátku 3.třetiny. Rozhodčí provede kontrolu a do zápisu uvede - „Provedena kontrola totožnosti hráče(-ů)  HC ………,  č. ..., jméno a příjmení, s výsledkem negativním (nebo pozitivním).“ – a toto nechá podepsat konfrontovaným (-i) hráčem (-i )!!!!!!

Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen  třetí OSOBNÍ TREST – OT, nebo druhý OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – OK (i jako součást trestu 5+OK) – je klub povinen automaticky zastavit uvedenému hráči činnost na jedno nejbližší utkání v soutěži. Tresty OT i OK sledují kluby za jednotlivá družstva a odpovídají za zastavení činnosti provinivšího se hráče.

Nové pravidlo sezóny: ruší se Trest ve hře. Zrušení trestu ve hře se projevilo v dalších pravidlech, kde je trest ve hře nahrazen kombinací většího trestu a osobního trestu do konce utkání.

Detailně to řeší Vnitřní směrnice ČSLH č. 147:

Domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje: Dopustí-li se hráč, resp. jiná osoba jednání, které se svým charakterem a způsobem provedením zásadně vymkne jednání, které lze dle posouzení rozhodčího dostatečně potrestat v rozsahu stanoveném Pravidly, 1/ rozhodčí v zápise o utkání  vyznačí u uloženého trestu symbol hvězdičky a 2/ v poznámkách k utkání zápisu o utkání detailně vyloží způsob provedení a další okolnosti jednání. V případě takto označeného trestu platí, že potrestaný jednotlivec má automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí.

(https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2023-06-29-147-domaci-ustanoveni-k-

pravidlum-ledniho-hokeje(2).pdf )

Domácí mužstvo zajistí na zápas minimálně vybavenou lékárničku. Doporučuje se přítomnost zdravotníka.

 

7. Zápisy –

Bude generovat vedení soutěže podle soupisek a posílat před utkáním na příslušné emailové adresy domácího mužstva.

Před utkáním vedoucí družstev vyplní v zápise čísla hráčů, kteří nastoupí v utkání a doplní další kolonky (podpisy). V případě, že hráči mužstva nastupují celou sezónu se stejnými čísly a v zápise jsou předtištěna, je povinností VD hráče, kteří nenastoupí, ještě před začátkem zápasu VYŠKRTNOUT.

Po skončení utkání vyplní případně rozhodčí vzniklé nesrovnalosti (vyšší tresty a anomálie vzniklé při zápase), podepíše ho.

Vedoucího družstva domácích ofotí (oskenuje) obě strany zápisu a NEJPOZDĚJI do 1 hodiny zašle přes whattsap nebo messenger na kontakt Radko Jasanský nebo na email STK. Dále originál zápisu uschová u sebe a nejpozději na konci soutěže odevzdá po domluvě vedení soutěže.

 

8. Rozhodčí –

Zápasy budou rozhodovat 2 nebo 3 rozhodčí (jeden hlavní). Hlavní odměna 1000,-, čároví 700,-. V případě dvou rozhodčích – odměna 2x 1000,- Kč. Cestovné je 7 kč/ km. Rozhodčí vystaví doklad a domácí ho nejpozději do začátku 3.třetiny proplatí.

Pomocné funkce zařizuje domácí mužstvo (nebo ZS). Odměna dle dohody na ZS nebo dle tabulek ČSLH. Je vyžadován zapisovatel a časoměřič. Pomocné funkce na trestné lavici jsou dle možností a úvah. Je doporučována obsluha trestné lavice.

V případě play-off bude nasazení dle možností a úvahy vedení soutěže. Při semifinále ve 3 rozhodčích odměna +20%, ve finále ve třech rozhodčích +40%. Pokud by byli na zápas play-off delegováni 4 rozhodčí, náleží jim odměna v základním paušálu (1000, 700).

Pokud by nastala situace, že se nedostaví žádný rozhodčí, jsou kluby po dohodě povinni se dohodnout na osobě (rozhodčí nebo i laik), který toto utkání odřídí.

 

9. Výsledky, tabulky a statistiky –

            Výsledky, tabulka a zásadní podrobnosti budou uvedeny na webu mužstva Závodní hokejová Pardubice - www.zhpce.cz – v záložce "OLLH UO". Nejdůležitější je zasílání zápisu o utkání od vedoucího domácích dle bodu 7/ výše!!!!

 

10. RŮZNÉ -

            V případě jakýchkoliv nesrovnalostí rozhoduje STK a DCK OSLH Ústí nad Orlicí.

 

Pokud mužstvo není spokojeno s rozhodnutím STK nebo DCK, může se odvolat k VV OSLH ÚO podle podle Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH.

 

Za OSLH v Ústí nad Orlicí:

Radko Jasanský, předseda STK